مصرف مواد دخانی یکی از عوامل تهدید کننده سلامت افراد است .

به ویژه مصرف سیگار و قلیان یکی از موضوعات حساس و از معضلات بشری در سالهای اخیر و نیز یکی از پیجیده ترین پدیده های انسانی ست که انسان را به چالش جدی کشانده ست و برای اولین بار در تاریخ بشر با اپیدمی مواجه شده که پایه ها و بنیان های جامعه انسانی را تهدید می کند .

افزایش مصرف دخانیات در میان جوانان و عوارض ناشی از ان یکی از مشکلات بهداشتی جدی جوانان است .

سالانه 5 میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار می میرند .سیگار 20درصد مرگ های قابل پیشگیری در کشورهای توسعه یافته ست و به همین دلیل برخی از پزوهشگران معتقدند که سیگار مهم ترین معظل بهداشتی است .

دانشجویان نیز مانند سایر اقشار جوان از این معظل در امان نیستند . اثرات مصرف دخانیات بر دانشجویان جدی ، عمیق و ناتوان کننده است .بررسی های انجام گرفتع در کشور ما حاکی از جدی بودن معظل مصرف مواد دخانی در دانشگاههاست .

از یان رو دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تصمیم به تدوین راهنمای کاربردی برای اجرای برنامه دانشگاههای عاری از دخانیات(برنامه بدیع ) گرفت .

 

دانشگاه هرمزگان در راستای برنامه دانشگاه عاری از دخانیات اقدام به تشکیل کمیته برنامه ریزی ، تدوین خط مش ،ارایه خدمات جامع ترک مصرف مواد دخانی  نموده است .

 

برخی از موارد خط مش دانشگاه عاری از دخانیات (برنامه بدیع ) به شرح زیز است :


- دانشگاه مصرف هرگونه مواد دخانی در محیط دانشگاه را توسط دانشجویان ، اساتید و کارکنان ، کاراموزان ،پیمانکاران و بازدیدکنندگان ، مراجعان و افراد تحت هرگونه قرارداد با دانشگاه را در تمام اوقات ممنوع می داند .

- مواد دخانی شامل هر نوع سیگار ، سیگار برگ ،توتون ، تنباکو ، قلیان ، سیگار الکترونیکی ، پیپ ، چلیپ ناس ، انفیه می باشد .

- دانشگاه هر گونه فعالیت در ترویج ، تبلیغ ، و حمایت از مصرف  خرید و فروش و  عرضه مواد دخانی را در محیط دانشگاه را توسط دانشجویان و اساتید ، کارکنان و پیمانکاران و بتزدید کنندگان را ممنوع می داند .

 

اداره مشاوره دانشگاه هرمزگان در تلاش است در راستای اجرای برنامه دانشگاه عاری از دخانیات ( برنامه بدیع ) به اهداف زیر دست یابد.

- ارایه مشاوره و خدمات جامع ترک مصرف مواد دخانی

- ارایه خدمات توانمد سازی مانند اموزش دانش و مهارت ها

- تدوین و ابلاغ  و اجرای خط مش